Dronningerækken: Thyra Danebod

 I gamle dage var det udenadslære at kunne opremse kongerækken – Men hvad med dronningerækken? Bag enhver succesfuld mand står en stærk kvinde. Danmarks dronninger er ingen undtagelse. Det er en historie om magt, begær, triumf og nederlag. Dette er fortællingen om Danmarks dronninger gennem 1.000 år

Af Regitze Jørgensdatter Viborg

Maleri af August Carl Vilhelm Thomsen (1813-1886)

SERIE: DRONNINGERÆKKEN DEL I – Hver eneste uge kan du på denne platform lære om en ny dansk dronning. Antallet af dronninger vi har kendskab til fra historisk tid lader sig ikke fastslå med absolut sikkerhed, idet svaret også afhænger af, hvem man vil regne med som egentlige dronninger, men ud fra forskellige måder at overveje svaret på, ligger det nok et sted mellem 58 og 66 dronninger i alt fra historisk tid. 

‘Dronninge Dementi’ Fra Redaktionen

Vi starter serien ud med stammoderen til Danmarks Dronninger; nemlig Thyra Danebod, men vi vender tilbage til Thyra senere, da vi først skal have slået noget fast i forhold, hvem der egentlig var Danmarks første dronning. Det er ingen hemmelighed at der fandtes dronninger i Danmark før Thyra. Som del af min egen research til denne serie har jeg prøvet at kortlægge alle Danmarks dronninger. I processen er der opstået tvivl fra min egen side, da der fandtes enkelte dronninger i Danmark før Thyras tid. Tiden er knap og vi har ikke tid her og nu til historien om, hvem der egentlig var de første regenter i Danmark. Men én ting er sikker: Den klassiske kongerække starter altid med Gorm den gamle, så hvorfor ikke begynde historien i ca. år 888, hvor hans hustru Thyra kommer til verden? 

Danernes Stærke Dronning

I de fleste fortællinger om danmarkshistorien regnes Thyra som værende den første dronning, som man med sikkerhed ved har eksisteret. Thyra Danebod er født mellem år 888–898 og blev anset som en beslutsom og stærk dansk dronning og som symbol for Danmarks stærke og sikre forsvar mod syd. Det vi ved om hende er en blanding af viden fra samtidige kilder og kilder fra eftertiden, der ofte ender i en blindgyde af rent gætværk. 

Grammaticus Versus Sturlasson

Kilderne er minimale og ledetråde til, hvor Thyra kom fra er få og nogle er vildledende. De eneste samtidige kilder man har om hende er de to jellingesten. Fra historikeren Saxo Grammaticus ved vi at hun datter af Kong Æthelred af Mercia (Wessex) i England. 300 år efter Thyras død skrev historikeren Snorre Sturlasson, at hun muligvis var datter af en konge eller jarl fra jylland eller Holstein (Nordtyskland) og hed Harald Klakk Halvdansson. Hvem der rent faktisk var Thyras fader er stadig den dag i dag ukendt, men nutidige historikere påpeger at Sturlasson er en mere troværdig kilde, frem for Saxo Grammaticus.

Gorm Fik Sin Thyra

Gorm er ganske ung, da hans far, Hardeknud, dør, og Gorm bliver konge. Selvom danerne er glade for deres nye konge, ved de godt, at han ikke er klog, som hans far var. Til gengæld er Gorm forelsket i en af landets klogeste kvinder. Hvis han kan få Thyra som dronning, ved han, at hans lykke er gjort. Ifølge Saxo så kunne han kun få hende, hvis hun til gengæld kunne få det danske rige i morgengave. Gorm fik sin Thyra og hun blev hele rigets dronning. Deres rige blev kaldt for ‘Jellingdynastiet’. Det er muligt, at Gorms rige kun omfatter Jylland, men ikke sikkert, da man ikke præcis ved, hvad det indebærer, at Harald Blåtand “vandt sig hele Danmark”, således som der står på den store Jellingsten.

Den Førstefødte & En Ukendt Datter 

Sammen får de Gorms efterfølger der senere bliver kendt som Harald Blåtand. Foruden sønnen Harald får de Knud, som ifølge sagnet var ældst. Knud døde før sin far, så den unge Harald blev tronfølger. Det er sandsynligt at Thyra og Gorm fik flere børn. Ifølge den norske kortfattede latinske krønike ‘Historia Norwegiae” berettes der at den norske dronning Gunhild Kongemor (Ca.910–Ca.980) var deres datter.  Denne påstand kan være sand og med til at forklarer, hvorfor Gunhild og Erik Blodøkse (885–954) navngiver deres søn Gorm. Derudover støttede Harald Blåtand, som enhver god svoger, Erik Blodøkses krigstogter. Blåtand og Blodøkses samarbejde gjorde at Blodøkses søn Harald Gråfeld (935–950) genvandt magten i Norge og dermed genvandt overherredømmet over sydlige dele af Norge. 

Forsvarsværket Dannevirke

følge Saxo var Thyra ansvarlig for bygningen af forsvarsværket Dannevirke, hvor Slesvig er i dag. Dannevirke var en 17 kilometer lang forsvarsmur, der delte sønderjylland i nord og det germanske rige i syd. Dette fik stor nationalromantisk betydning i 1800-tallet, hvor Thyra blev set som vogter af grænsen. Volden er dog langt ældre, og der er ikke historisk eller arkæologisk belæg for, at Thyra har medvirket ved forstærkninger. Hun endte med at være dronning fra år 935 til sin død i år 950. Gorm døde otte år senere og sammen blev de begravet under de to Jellingesten. Senere blev deres grav flyttet til den første kristne kirker i Danmark. I 1978 blev det bekræftet af det lå begravet under kirkegulvet.  

Stammoderen Til Dronningerne

Thyras eftermæle fremstiller hende som en stærk sagndronning, der kunne give mod til befolkningen i svære tider. Derudover var hun hustru til den første kendte konge i kongerækken og har derfor været regnet som stammoder til Danmarks dronninger. De få kilder man har om Thyra stammer fra den lille Jellingesten, som hendes mand Gorm rejste til ære for hende og deres ægteskab. Ved siden af den lille sten står den store Jellingesten, som deres søn Harald Blåtand rejste til ære for sine forældre. Men historien om Harald er en helt anden historie, som du kan læse mere om i næste del af ‘Dronningerækken’. 

Kildeliste:

Davidson, Ellis and Peter Fisher: Saxo Grammaticus: “The History of the Danes Vol II.” (Cambridge, 1980)

Lund, Niels: “Gorm den Gamle, – 958” (Gyldendal, 2012)

Salmonson, Jessica Amanda: The Encyclopedia of Amazons.” (Paragon House, 1991)

Leo, Nachkommen: “Gorms des Alten”, (1978)

One thought on “Dronningerækken: Thyra Danebod

Leave a Reply