Fra Motorcrossbane Til Vikingefund: Trelleborg

I 980 anlagde Harald Blåtand i 980 den ringborg, som vi i dag kender som Trelleborg. Det var den første af vikingetidens ringborge, der ved et rent tilfælde blev opdaget: den lokale motorcykelklub ønskede at køre løb på volden i 1933. Stedet blev undersøgt arkæologisk inden tilladelsen kunne gives, og man indså hurtigt, at motorcykelfolket hellere måtte finde et andet sted.

Af Regitze Jørgensdatter Viborg

Egentlig var det meningen, at den cirkelrunde jordvold uden for Slagelse skulle udlægges til motocrossbane for byens motorcykelklub, men forud for dette ville Nationalmuseet lige undersøge, hvad der egentlig gemte sig i volden. Det viste sig at være et ukendt borganlæg fra 900-tallet. I 1934 begyndte man at udgrave den første af trelleborgene. I perioden 1934-42 blev borgen udgravet af Nationalmuseet. Da først Trelleborg ved Slagelse blev fundet, gik det stærkt med at lede efter lignende områder. Der blev fundet yderligere spor fra 3 ringborge og man mener der også har været noget lignende i Skåne og Sønderjylland. 

Usædvanligt Geometrisk Vidunder

Bestående af en præcis cirkel med en diameter på 137 meter, fire porte præciseret øst/vest og nord/syd, der er forbundet med lige gader, der danner et kors og deler borgen i fire lige store kvarterer. I hvert kvarter har der ligget fire store langhuse, der tilsammen har dannet en kvadrat. At man kunne datere det til vikingetiden var exceptionelt, taget i betragt af den usædvanlige geometriske præcision. Borgen består af en indre ringvold, samt et ekstra voldforløb; den såkaldte forborg. Den inderste vold har været 17 meter bred og 5 meter høj og bygget af 25.000 kubikmeter jord, sten og tømmer. Volden var forstærket på ydersiden af en næsten 8 meter høj egetræspalisade. Foran volden lå voldgraven, der var 17 meter bred og 4 meter dyb.

Foto: Slagelse Kommune

Dateringen

Ved hjælp af årringe i træværket kan trelleborgenes opførelse dateres nogenlunde præcist og helt tilbage til foråret 981. Det mærkelige ved historien er, at det menes de kun har været brugt igennem én generation – måske kortere. Dernæst er der en diskussion om, hvad de blev brugt til. En af forklaringerne lyder på, at de var et vigtigt led i Haralds erobring af hele Danmark. Så hver borg skal ses som et støttepunkt i krigene mod andre danske småkonger, samt forsvarsværk mod erobring uden for grænserne, lidt ligesom med Danevirke, bare mere omfattende. 

Mest Velbevaret Ringborg

Lad os vende tilbage til, hvorfor ringborgene blev opgivet så hurtigt. Da der sker et religionsskift, så er vi ikke mere en trussel eller et missioneringmål med den tyske kejser. Endvidere, i takt med at Harald og de efterfølgende konger lader sig døbe, er kristendommen så solid i riget at vi bliver nogenlunde allieret med bl.a. det tyske kejserrige. Ringborgene er et eksempel på, hvor mobile vikingerne var i deres eksponering og krigsførelse og det illustrerer meget tydeligt, hvor meget vikingerne blev frygtet i Europa, særligt Vesteuropa. Af de ringborge vi kender til i dag, så er Trelleborg den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å. Det var urolige tider, og på Trelleborg er der tydelige spor efter angreb og krig: pilespidser skudt mod borgen, afbrændte porte og massegrave med unge mænd, der døde i kamp.

Besøg Trelleborg

I dag kan du opleve vikingernes liv på tæt hold i den rekonstruerede landsby Slagløse. Museet tilbyder i påsken og pinsen, hele sommersæsonen og efterårsferien et væld af aktiviteter, opvisninger og events. Udforsk den 1000 år gamle vikingeborg. Gå på jagt efter Trelleborgs skatte, udendørs eller i museets udstilling, og find vikingekrigerens sværd, spyd eller økse. I sommerferien og de øvrige ferier kan du møde museets vikinger, der fortæller om vikingerne liv i krig og fred. Du kan også bage et lækkert fladbrød, smede en kniv, skyde med vikingernes langbuer, støbe smykker eller deltage i den drabelige krigertræning.

Kilder:

Nationalmuseet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Leave a Reply