Hvorfor Jagtede Vi Hekse I Danmark? 

Heksen er dragende, mystisk og en god historie, så det er ikke så underligt, at en heks er blevet et populært fænomen. Gennem historien har folk med usædvanlige egenskaber skabt frygt og indtryk. Selv i vores tid bliver der rundt i verden myrdet uskyldige børn og voksne på baggrund af mistanke om heksekunst. Helt tilbage i stenalderen har der eksisteret hekse i form af druider, seersker, og vølve. Med reformationens indtog blev de set som håndlangere for djævelen og deres kræfter anset for kætteri. Men hvorfor endte heksejagt med at blive hverdag i Danmark? 

Af Regitze Jørgensdatter Viborg

Foto: Iris

Indtil reformationen i 1517 havde man altid opdelt magi og trolddom i to kategorier: ‘hvid magi’ og ‘sort magi’. Hvid magi bestod af remser, ritualer og andet som enten helbredte eller gav lykke. Sort magi derimod var forbandelser som gjorde skade og kunne fremkalde døden. I middelalderen var hekseri og trolddom en naturlig del af folkets tro. Hvis noget i landsbyen gik galt, var det meget normalt at give byens særlig eller tigger skylden for det. Folketroen levede jo i bedste velgående dengang, og magi var på en måde en del af hverdagen. Også den gode, hvide magi. Man troede på varsler, og det var ikke unormalt at gå til en klog kone, hvis koen ikke gav mælk eller barnet var sygt.

Kristendommen Centraliseres

I Danmark var der ingen organiseret hekseforfølgelser før efter reformationen. Den første dømte heks, man kender til, i danmarkshistorien blev dømt i året 1540. For før kristendommen fik sit indtog i Danmark troede vi på forskellige ting i øst og vest. Dengang I middelalderen var det også i princippet ligegyldigt for kongemagten, hvad folket troede på, da ansvaret for sjælen lå hos de gejstlige. Det vil sige at det var en præst, biskop eller lignende, som havde ansvaret for troen.Eftersom af kristendommen blev mere udbredt i landet, så var man nødt til at centralisere de kirkelige love, eksempelvis love mod trolddom. Allerede i 1254 fandt den første hekseproces sted i Frankrig, og i de efterfølgende århundreder blev frygten for hekseri spredt rundt i Europa. 

Advarsler Om Hekse I Bibelen

Det er uklart hvornår oprindelsen af heksekunster begyndte, men fra historien om Samuel i Bibelen ved man, at der var hekse til dengang. Bibelfortællingen handler om kong Saul, der opsøger en heks for at tilkalde den døde profet Samuels ånd, for at hjælpe ham med at besejre den filisterske hær. Heksen vækkede Samuel, der derefter profeterede Sauls og hans sønners død. Næste dag, ifølge Bibelen, døde Sauls sønner i kamp, ​​og Saul begik selvmord. Andre vers fra Det Gamle Testamente fordømmer hekse, f.eks. Den ofte citerede Mosebog 22:18, hvor der står: ”du skal ikke lade en heks leve.” Flere bibelske passager advarer mod spådom, sang eller brug af hekse til at kontakte de døde. I kristendommen har al udøvelse af trolddom blev set som en direkte dødssynd, man i Anden Mosebog kan læse, at en troldkvinde ikke må have lov til at leve. 

Hvordan Foregik Retssagen? 

  • Vandprøven: Den anklagede blev bundet og smidt i vandet. Flød man, var man skyldig, sank man, var man uskyldig.
  • Tåreprøven: Opfattelsen var, at hekse ikke var i stand til at græde. Hvis den anklagede derfor ikke fældede en eneste tåre under tortur, var vedkommende en heks.
  • Vægtprøven: Her blev kvinden vejet, og vejede hun mindre end gennemsnittet, antog man, at hun var en heks. Man mente, at hekse måtte være lette for at kunne flyve.
  • Stikprøven: Man antog, at det sted på kroppen, hvor djævlen havde sat sit mærke, var følelsesløst. Toturen gik derfor ud på at finde en sådan plet.

Kilde: faktalink.dk

De anklagede hekse skulle gennemgå forskellige prøver, før de kunne dømmes. ©Bettman / Gettyimages

Håndbogen ‘Malleus Maleficarum’ Blev En Bestseller

Det var først i 1400-tallet at hekseforfølgelserne tog ordentligt fat og mange ‘hekse’ tilstod ofte under tortur. De kvinder man gik efter var for det meste singlekvinder eller enker, men en del mænd blev også anklaget for at arbejde for djævelen. I 1484 udsender pave Innocens IIX en ‘bulle’, som var et slags brev der erklærede al heksekunst for kætteri. Selve ordet ‘kætteri’ betyder en afvigelse fra en officiel religions læresætninger. Kætteri er  i kristendommen det samme som, hvad ‘haram’ er i islam. 

Håndbogen i heksejagt blev anden den mest solgte bog i Europa, efter Bibelen. ©FRC

Da bogen ‘Malleus Maleficarum’ bliver udgivet i 1486, tager heksejagten fart. ‘Malleus Maleficarum’ betyder ‘Heksehammeren’. I løbet af bare ét århundrede blev jagten på heksene helt almindelig, og de fleste blev enten brændt på bål eller hængt. Bogen ‘Malleus Maleficarum’ var skrevet af to tyskere og var en direkte vejledning i, hvordan man identificerer, jagter, torturerer og afhører hekse. på bedst mulig måde Bogen beskriver også hvad hekse kunne gøre, hvordan de kunne gøre det  Bogen gjorde hekseforfølgelserne til en direkte trend, da den beskrev hekseri som direkte kætteri. Den fik derfor stor autoritet blandt katolikker og protestanter, der nu ville gå langt for at rense ud af djævelskab i deres lokalsamfund. I det efterfølgende århundrede var bogen stadig en bestseller og var kun overgået af Bibelen,som den mest solgte bog i Europa. 

Martin Luther Forkastede Hekse & Retarderede 

Under reformationen i 1517 gjorde Martin Luther det klart, at alt andet end troen på den protestantiske kirke og den religion var kætteri. Den katolske kirke skulle fjernes, og det samme gjaldt alle andre former for ‘magi’. For selvom Martin Luther reformerede kirken, så var han stadig tilhænger af kirkens heksejagt.

Martin Luther hældte benzin på bålet, når det kom til udbredelse af heksejagt i Europa. ©Lucas Cranach fra 1532.

Luther forkastede nemlig hekse og var udover det meget overtroisk. Han påstod bla. at en af sine mindre søskende var blevet myrdet af en vaskeægte heks. En anden kontroversiel overbevisning fra Luthers side var, at han mente at alle børn der var ‘retarderet’, skulle lide druknedøden:  “for åndssvage børn er skiftninger, født af kvinder, der har haft omgang med djævelen…De børn skal druknes, ikke af medlidenhed, men fordi djævelen hos skiftninger har taget sjælens plads”.

Giv Skylden Til Din Nabo & Opnå Syndsforladelse

Hverdagen var hård og fattig for de fleste og som så mange andre tabere i historien var der brug for at udpege en syndebuk. Det folket bar selv en stor del af skylden, når det kom til at anklage folk for at udøve trolddom. Hvis deres børn blev syge, husdyret døde eller høsten slog fejl kunne de anklage nabokonen for hekseri, hvis de havde set sig sur på hende. Anklagerne lød bl.a. på at hekse spiste børn, gjorde dyrene på gården syge og gjorde mænd impotente.

Under katolicismen troede man på at man kunne blive frelst for sine synder hvis man gjort bod eller angrede. Dette kunne man opnå, hvis man fik syndsforladelse ved skriftemål, eller ved at købe afladsbreve af kirken. At man gennem kirken kunne opnå frelse, hvis man altså havde penge nok, var en god forretning for den katolske kirke. 

I stedet mente Luther at med protestantismen lå frelsen mellem Gud og det enkelte menneske. Nu var det op til den enkelte at opnå frelse fra Gud selv og dette skete helst ved at give andre mennesker skylden. Derfor opstod der en stor bølge af heksejagter rundt i Europa, da reformationen blev  igangsat. Det var ikke Gud vrede der var i skyld at at ens barn blev syg eller at høste fejlet, for det var udelukkende en heks der lå med skylden. 

For før reformationen var ‘hvid magi’ tilladt, men under den lutherske kirke blev al magi forbudt, da Luther mente at både medgang og modgang var bestemt af Gud. Derved skulle man ikke pille ved, hvad der var Guds vilje gennem trolddom. I stedet skulle man efterleve Guds ønske og acceptere verdens gang. 

Ofte indrømmede kvinder under tortur deres skyld. Her ses nogle af de torturinstrumenter, der anvendtes. ©HEX!.

Reformationen Satte Gang I Skandinavien

På trods af at hekseprocesserne havde eksisteret i århundreder var det først i det 1500- og 1600-tallet, at de skandinaviske lande fulgte efter, da kirkerne blev reformeret. For selvom Bibelen prædikede om magi som værende en dødssynd, så havde vi i Danmark i flere år set gennem fingrene i nogle tilfælde. Da Christian IV kommer til magten i 1588 tager det fart.  Der bliver slået hårdere ned på både hvid og sort magi. Da Danmark blev reformeret bliver kongen til overhovedet for kirken og derfor var nu kongens ansvar at ‘den rette tro’ blev praktiseret i landet. Det var nu kongens opgave at sørge for, at udrydde al falsk religion, herunder trolddom. For hvis kongen fejlede i dette ville Gud straffe hele kongeriget. Reformationen gjorde også at kongerne i Europa blev mere magtfulde og Christian IV havde store ambitioner om at blive enevældig. 

Christian IV havde en stærk tro på trolddom og hekse. ©: Nationalmuseet

Frygten for hekseri voksede i takt med, at man mente at dommedag var nær. Denne opfattelse opstår i begyndelsen af 1600-tallet, da der sker forfærdelige ting i verden. Krige, pestudbrud og naturkatastrofer koster menneskeliv. Blandt kirkens folk var der ingen tvivl: Gud var vred og vreden kunne betyde, at dommedag lå rundt om hjørnet. For når dommedag nærmer sig, bliver der sat flere troldfolk i verden. Derfor måtte Christian IV mildne Guds vrede vrede ved at udslette alt og alle, der var under mistanke for trolddom. 

‘Trolddomsforordningen’ Dikterede Dødsstraf 

I kong Christian IV’s regeringstid blev der brændt helse på bål i stor stil. Antallet af afbrændinger og halshugning af dømte hekse steg fra et par stykker om året til op mod 50 henrettelser, da jagten lå på sit højeste.  Man antager at ca. 60% af antallet af hekseforfølgelser skete mellem 1617–1621. Grunden til dette sker, da Christian IV udsteder en lov, som dikterede dødsstraf for mennesker, der udøver trolddom. Loven blev navngivet ‘Trolddomsforordningen’ og blev publiceret som et slags symbol for 100-året for reformationens begyndelse. 

Kongen var dybt involveret i sagerne, der omhandlede hekseforfølgelser. Udover at være konge, så var Christian også den øverste dommer i det vi i dag kender som Højesteret. En teori går på at han brugte hekseforfølgelser for at skræmme og undertrykke befolkningen, og at de dermed aldrig ville glemme at betale skat til kongen. At de betalte deres skat  var meget vigtigt for kongen, så han kunne føre krig og gennemføre utallige byggeprojekter. Blev man anklaget for at have udført hvid magi, blev man idømt landsforvisning. Derimod, hvis mand anklaget for sort magt, blev man dømt til døden. 

Eksempel på et Tinghus fundet i juridisk håndbog Osterssøn Veylle, 1665 ©Det Kongelige Bibliotek

Engelsk Konge Havde Indflydelse På Christian IV

Den danske konge Christian IV’s tanker om heksejagt var stærkt påvirket af svogeren kong Jakob VI af Skotland og også senere Jakob I af England. I 1557 udgiver han skriftet: ‘Daemonologie’. Værket er det eneste skrift om trolddom, som en konge nogensinde har udgivet. Kong Jakob deltog også i afhøringer af de kvinder der var blevet anklaget for at udøve heksekunst. De siges at hans egens mors voldsomme død havde påvirket ham meget. Jakobs mor var Marie Stuart og hun blev halshugget efter ordrer fra dronning Elizabeth I af England. 

Christian IV havde selv haft oplevelser om hekseri og trolddom tæt ind på livet da han var ung. Som 12-årig bliver hans søsters skibe fanget i et uvejr på vej til England. Senere havde en kvinde indrømmet at hun havde forårsaget det med brug af magi. I alt 13 kvinder blev brændt på bålet for at have medvirket til ulykkerne. Oplevelsen sad dybt i ham, hvorfor han i slutningen af 1500-tallet mødte troldfolk flere gange. 

Heksejagt Bliver TIl Selvtægt

I Danmark fandt den sidste retslige hekseafbrænding sted i 1639 i Nykøbing Falster. Det er stadig uklart, hvorfor vi stoppede med at jagte hekse. Forskere har gennem årene kommet med en række forklaringer der kunne være med at at opklare, hvordan vi mistede interessen for heksejagt. Et af forklaringerne peger på at befolkningens syn på trolddom og lignende ændrede sig drastisk i takt med, at vi blev mere oplyste.  

Trods den sidste retslige afbrænding skete i 1600-tallet, så blev der i lokalsamfund rundt i landet foretaget ulovlige hekseafbrændinger op gennem 1700-tallet. For selvom det i 1700-tallet ikke var muligt at retsforfølge heksene, greb befolkningen ind og gjorde selvtægt. På dette tidspunkt i historien blev det ‘almen viden’ blandt landsbysamfundene rundt i landet, at man kunne fjerne heksens magiske kræfter, hvis man slog hende til blods. I 1722 bliver en kvinde brændt levende i sit hus, da landsbyen mente, at hun havde forhekset byens dyr. Disse former for selvtægt blev rent faktisk straffet og dem der blev dømt skyldig for at begå selvtægt blev dømt til døden.


Højesteret med kong Christian V placeret i midten. Fra cirka 1697. ©Det Kongelige Bibliotek

I 1934 Blev Den Sidste Heks Anklaget

Den danske lovgivning i forhold til hekse blev dog heller ikke ændret, som den gjorde i andre europæiske lande. Den danske lovgivning blev først ændret i 1866, med den nye straffelov. Grunden til det dette skal findes i, at den brede befolkning stadig var overbeviste om, at hekse og trolddom eksisterede, selvom de gejstlige og lærde havde forkastet denne overbevisning for længst. Selvom hekseforfølgelserne føles så fjernt i vores historie, så skal vi ikke særlig langt tilbage. Det sidste danske heksemord finder sted i år 1800 i Bringsted og den sidste fysiske mishandling af en heks sker i 1897. Det er faktisk ikke engang 100 år siden at den sidste anklage fandt sted i Danmark. For den sidste anklage sker i 1934. 

©AOP

Regnskabet Gøres Op

Antallet af menneskeliv der gik tabt under hekseforfølgelserne er delvist ukendt for eftertiden. Dette skyldes at det overleverede kildemateriale er minimalt og mange gamle arkiver er blevet ødelagt. Samtidig peger historikers beregninger gennem tiden i øst og vest. Nogle mener der er tale om 8 millioner henrettelser, men ifølge de fleste historikere er dette tal ekstremt overvurderet. Hekseforfølgelserne der hærgede i Europa helt op til begyndelsen af det 18. århundrede. I årene 1500 til 1660, anslås der at der i Europa blev henrettet op mod 80.000, som man formodede var hekse. Ca. 80% af dem kvinder, som man mente var i en pagt med djævelen. Nabolandet Tyskland har rekorden indenfor dette felt; Knap 25.000 henrettelser blev der udført i Tyskland.

I Danmark anslår man, at ca. 1.000 – hovedsageligt kvinder – blev brændt på bålet i perioden. Dødstallet er ud fra 2.000 sager, som man kender til, hvor halvdelen blev dømt. 90% af dem der blev dømt skyldige var kvinder. Størstedelen af dem var ældre, gifte kvinder. Oftest var de ikke på god fod med deres naboer eller i lokalsamfundet. I hele Europa blev der ført 50.000 hekseprocesser, så selvom vores hjemlige tal kan synes lille i den store sammenhæng, så var det faktisk et betydeligt antal, hvis man ser på befolkningstallet på den tid. Dengang boede der omkring 500.000 mennesker i Danmark.

En del af Nykøbing Amts udgifter for fragt, overnatning og mad til de anklagede hekse samt bødlens betaling for pisk og henrettelse. Fra Nykøbing Jordebogsregnskaber 1692-1693. ©Rigsarkivet.

Konsekvenserne af reformationen førte til at man adskilte kirke og stat. Der opstod derfor en anden måde at dømme på, da man begyndte at bestemme efter ikke-religiøse holdninger og opfattelser. Gradvist opstod der en større forståelse for vores naturopfattelse, der gjorde at vi blev mindre tilbøjelig til at udpege hekse som syndebuk for alverdens ulykker. Samtidig blev vi også bedre uddannet og fik større viden om sygdomme, der før blev set som sort magi, men nu kunne forklares videnskabeligt. I takt med at livsvilkårene blev bedre, for bl.a. bønderne, faldt anklager også drastisk. 

Heksejagt I Nyere Tid 

For mange er heksejagt blot en metafor og leder tankerne hen på noget, som ligger langt tilbage i fortiden. Selvom vi i Danmark skal vi langt tilbage for at læse om hekseforfølgelser, men selvom vi skriver 2021, så er heksejagt desværre noget der eksisterer. Rundt omkring i verden bliver mange uskyldige mennesker anklaget, mishandlet og myrdet for hekseri. I nyere tid findes der eksempler på dødelig heksejagt i Afrika, Asien, Latinamerika og selv i USA og Europa. For mange steder i verden tror man stadig, at ved at dræbe hekse – uskyldige mennesker – kan man som samfund beskytte sig mod onde kræfter. 1999 kunne en rapport fortælle om, at på blot år var der op til ti mord om måneden i Tanzania, på kvinder man formåede var hekse. Sidenhen har der været udviklet utallige hjælpeprogramme i disse dele af verden til, at slippe af med disse myter om hekse. I 2008 blev 11 kvinder, man formodede var hekse, brændt på bålet i en landsby i Kenya.

Det kommer til at tage lang tid før heksejagt kan kaldes fortid. ©Blendspace

I Saudi Arabien har deres religiøse politi en anti-trolddoms enhed samt en hotline til at bekæmpe astrologi og spådomskunst. Nødhjælpsarbejdere har også fortalt om at specielt i Nepal og Papua New Guinea er hekseforfølgelser almindeligt, og at man ofte brænder de anklagede på bål som et ritual. I Sydafrika har en kristen prædikant udgivet en DVD, hvor hun fortæller, at børn nemt kan blive satans tjenere. Frygten for at sit eget barn skulle være i pagt med djævelen har også sat sine spor i Congo. I denne republik anklager forældrene deres egne børn for hekseri og forsøger selv at myrde dem. Det siges at bare i hovedstaden Kinshasa er mere end 14.000 børn blevet smidt på gaden, grundet mistanke om hekseri. 

FN har offentliggjort en rapport hvori at der bliver fremlagt at på verdensplan bliver der myrdet titusindvis af mennesker som følge af heksejagt. Rapporten viste også at det er et størst problem i Sydafrika og Indien. Selvom det kan være ligefrem fristende for forskere at give mangel på uddannelse skylden, så er denne frygt for hekseri dukket op i vidt forskellige samfund på adskillige udviklingsniveauer. Man skal dog se på udviklingen både juridisk og socialt, men ifølge forskere kan dette tage generationer før at heksejagt vil ophøre.  

Mere end 14.000 børn i Congos hovedstad er blevet smidt på gaden, grundet mistanke om hekseri. ©Safe Child Africa

Kilder:

Kallestrup, Louise Nyholm m.fl.: “Trolddom i Danmark i 1500- og 1600-tallet”, Aarhus Universitet (2017)

Kallestrup, Louise Nyholm: “Christian 4. og heksene”, Syddansk Universitet (22/06–2018)

Sullivan, Missy m.fl.: “History of Witches”, History.com, A&E Television Networks (12/09-2017)

Redaktionen Faktalink “Hekseforfølgelser”, DBC Digital (Set 27/10-2021)

Hoffmann, Thomas:Hvorfor blev hekse pludselig henrettet under Christian 4.?” , Videnskab.dk (22/06-2018)

Barry, Jonathan, m.fl.: “Witchcraft in early modern Europe”, Studies in culture and belief, Cambridge (1996)

Johansen, Jens Christian: “Da Djævelen var ude, trolddom i det 17. århundredes Danmark.”, Odense Universitetsforlag (1991)

Leave a Reply