Blandt Stripklubber & Shawarmabarer Bliver Modstandsbevægelsen Vækket Til Live: Gademuseet Stjerne Radio

Modstandsbevægelsen overgav sig aldrig og dette kom til udtryk, da Stjerne Radios facade vendte tilbage som et ‘gade-museum’ i 2015, da befrielsen havde 70-års jubilæum. Selvom den ligger på den travle Istedgade på Vesterbro, så er der ikke særlig mange københavnere, der kender til den historiske perle. Selv mine egne venner der enten studerer historie eller er bare lidt nysgerrig på historien anede ikke, hvad jeg fablede om, da jeg skrev denne artikel. 

Af Regitze Jørgensdatter Viborg

Foto: Magasinet KBH

Men det gør de nu. Og forhåbentlig endnu flere i fremtiden, da den danske modstandsbevægelse oftest kaster skygger i historiebøgerne. Det er en historie om at falde for det man har kært og længslen efter frihed – koste hvad det vil. Prisen var ihverfald høj og Danmark mistede mange modstandsfolk, der modigt turde gå mod Nazityskland og sabotere dem. Denne grusomme del af danmarkshistorien kan man gå på opdagelse i midt på Vesterbro; på adressen Istedgade 29C.  Fra gaden ligner det en butik, men går man tæt på er det bare en illusion – man kan slet ikke komme ind i ‘butikken’. Men den lavendelfarvede facade og de tidstypiske bogstaver er en gengivelse af, hvordan ‘Stjerne Radio’ så ud før den eksploderede under augustoprøret i 1943

Lad os vende tilbage til, hvorfor det skete senere. For det interessante ved Stjerne Radio, var ikke den flotte facade, men aktiviteterne bag butiksruden. Radio-forretningen solgte grammofoner, radioer og lakplader, men udover det så var det en vigtig brik for den danske modstandsbevægelse. Butiksruden røber i dag, hvilke hemmeligheder, som butikken holdte på under besættelsen. Med historiske effekter bliver butikkens historie formidlet på bare en vinduesudstilling, der blot er et par meter dyb. På trods af, at man ikke kommer længere end butiksvinduet, så er det ikke svært at forestille sig, hvad der har været foregået for over 70-år siden. Det er nemt at forestille sig folk fra modstandsbevægelsen holdte hemmelige møder ude i baglokalet. Sabotagegruppen Holger Danske, landets største gruppe mod tyskerne, vågnede netop her i butikken. 

© Byvandring.nu

Modstandbevægelsen ‘Holger Danske’

En særdeles kendt del af den danske modstandsbevægelse, ”Holger Danske”, blev grundlagt i baglokalet i det daværende Stjerne Radio på Istedgade 31. Forretningen var, til tyskernes store irritation, dagligt samlingspunkt for de lokales modstand. I september 1942 overtog Carl Munck en smørforretning i Istedgade 31. Lokalerne blev ombygget og der blev nu solgt radiomodtagere og grammofoner m.v. På facaden så man et meget stort skilt, der forkyndte, at her lå Stjerne radio. Josef Søndergaard, der fra en nærliggende radioforretning havde kendskab til branchen, blev forretningsbestyrer. Fra Stjerne Radio foregik, der antityske aktioner. Der blev fremstillet illegale blade i bagbutikken og fra lokalet mod gaden, blev der spillet britisk og amerikansk militærmusik. Samtidig lagde man med dekorationer i udstillingsvinduet ikke skjul på, at sympatien var på de allieredes side.

Augustoprøret 1943

Lad os åbne ballet til, hvorfor butikken blev jævnet med jorden, for udover historien om modstandsbevægelsen, så fortæller butiksruden også om ‘augustoprøret’, hvor samarbejdspolitikken brød sammen. I 1943 påvirker de storpolitiske begivenheder stemningen i Danmark. Overalt i landet bredte sig en opfattelse af, at krigen snart ville være slut, og opfattelsen nærede den danske befolknings lyst til at byde besættelsesmagten trods. Modstandsbevægelsernes aktiviteter steg som aldrig før og sabotageaktiviteten steg kraftigt i juli samme år. Målene var virksomheder, der arbejdede eller leverede til besættelsesmagten, men i stadig højere omfang også jernbanerne, når togene kørte med forsyninger til Tyskland.

Sideløbende fyrede modstandsbevægelsen op under begivenhederne med yderligere sabotage og man nærmede sig oprørs lignende tilstande i flere byer. Mod slutningen af august blev det for meget for Hitler, som bl.a. krævede, at den danske regering erklærede undtagelsestilstand, forbød strejker og sammenstimlen, indførte natligt udgangsforbud, hurtigt arbejdende særdomstole og dødsstraf for sabotage.

Partierne bag samlingsregeringen afviste kravene, hvilket regeringen bøjede sig for. Det danske svar til den rigsbefuldmægtigede blev derfor et nej. Regeringen, Rigsdag og kongen ophørte i deres respektive funktioner. De nedlagde så at sige arbejdet. Den tyske reaktion på den danske afvisning var indførelse af militær undtagelsestilstand med anvendelse af de forholdsregler, den danske regering havde afvist. Om morgenen den 29. august 1943 blev det danske forsvar afvæbnet af den tyske værnemagt under kampe, der kostede 23 danske og 5 tyske soldater livet. Men det var først senere butikken måtte lade livet.

Holger Danske-gruppen planlagede mange sabotager i forretningen. Bl.a. de kendte mod udstillingscentret Forum og bilfirmaet Citroën. En del af gruppen måtte søge til Sverige i efteråret 1943, men de fleste vendte tilbage, hvor de genoptog modstanden mod besættelsesmagten. Flere gange blev forretningen udsat for hærværk og i maj og oktober 1944 blev forretningen bombesprængt og totalt raseret af tyske sympatisører.

Da ‘Stjerne Radio’-facaden blev genopbygget i 2000 var gadebilledet nogenlunde ændret. Naboen var nu en shawarmabar og overboen en stripklub, men dengang i 40’erne var Istedgade udelukkende en handelsgade, hvor en radioforretning ‘blendede’ ind i gadebilledet. Istedgade er stadig en pulserende gade der binder Københavns Hovedbane sammen med Enghave Plads. 

Kilder:

Caruana, Stephanie: “Stjerne Radio Overgiver sig aldrig!”, Magasinet KBH (18/09–2015)

Olesen, Niels Wium: “Augustoprøret 29. august 1943”, Danmarkshistorien.dk (2021)

Oranje.CPH’: “Stjerne Radio, Istedgade Overgiver Sig Aldrig”, Geocaching.dk (2021)

Leave a Reply