Manden, Der Definerede USA: Thomas Paine

Han var den første til at foreslå et forbund mellem kolonierne. Inden Uafhængigheds- erklæringen blev udstedt, havde Paine skrevet om De Fri og Uafhængige Stater i Amerika. Han havde også omtalt De Forenede Kolonier som The Glorious Union, og han var den første til at skrive disse ord: Amerikas Forenede Stater.

Af Mikkel Hedegreen

Man kan ikke snakke om USA’s historie og oplysningstiden uden at snakke om Thomas Paine.

Paine var en af de første til rigtig at skabe en debat i løbet af 1770’erne, hvor den britiske regering gjorde alt dårligt for amerikanerne og revolution var under opsejling.

Paine kan faktisk med rette få tildelt en del af skylden for revolution, da han i starten af 1776 advokeret for en løsrivelse fra England og skabte debat i den amerikanske borgerlige stand med sit hovedværk “Common Sense” (1776).

Paines bog talte om rettigheder og demokrati, som dengang var noget af det mest radikale man kunne skrive om. Hans tanker og ideer kom til virke, ikke af ham selv, men af gode mænd fra 13 stater, der valgte i det samme af at kræve uafhængighed fra England og den engelske konge.

Thomas Jeffersons uafhængighedserklæringen er et tydeligt tegn på den indflydelse Paine havde på amerikansk politik dengang og som i dag har været med til at definere, hvad vi kalder for oplysningstidens tanker.

I udgangspunktet handlede Den Amerikanske Revolution om, hvem der skulle bestemme i den nye verden. Paine hæver indsatsen betragteligt, idet han gør det helt akutte spørgsmål om koloniernes stilling i forhold til England til et spørgsmål om hele menneskehedens fremtid. I stedet for alene at gøre Uafhængighedskrigen til et spørgsmål om, hvem der skal bestemme, gør han det til et spørgsmål om, hvordan det overhovedet skal se ud, når nogen bestemmer. – THE GRANGER COLLECTION

John Adams USAs 2. Præsident skrev om Paines værk at den var “så demokratisk, uden nogen tilbageholdenhed eller endda et forsøg på nogen ligevægt eller modvægt, at det må fremkalde forvirring i enhver ond gerning”. (Tanker om regeringen – 1776)

Adams skriver også i hans selvbiografi om Paine “På denne dag (starten af 1800-tallet) ville det være latterligt at stille spørgsmål til Paines sandhed, integritet eller enhver anden dyd.” Dertil kan man sætte sig ind i præsidentens respekt for denne mand, der var med til at definere deres demokrati og de rettigheder, som er grundlaget for USA’s historie.