Hvad er Elefantordenen?

Det er den mest fornemme form for danske orden, som man kan opnå. Siden 1400-tallet har det været en orden for sig. Men hvad er historien bag Elefantordenen, som anses for at være den mest prestigefyldte orden man kan modtage i Danmark?

Af Regitze Jørgensdatter Viborg

Foto: Finn Christoffersen, via kongehuset.dk

Med det latinske motto ‘Magnanimi Pretium’, hviler elefanten på ordene ‘Den storsindedes løn’. For ganske vist er denne elefant en storartet belønning til en person. En person, der måske ikke er direkte storsindet – men i mange tilfælde er så stor, at det danske kongerige gerne vil holde sig på god fod med dem.

Hvordan opstod Elefantordenen?

Ordenen historie går tilbage til 1400-tallet, hvor den blev oprettet af kong Christian I. Dengang hed det ikke “Elefantordenen”, men: “Guds Moders Selskab”.

Christian I – Konge af Danmark og Norge 1448–1481

Der er ikke overleveret dokumenter, som kan fortælle, hvornår Christian præcist oprettede ordenen, men man mener, at Christian stiftede dette senest i år 1457 under det fornemme navn:

“Treenigheden, Jesu Lidelse og Jomfru Maria”.

I 1474 blev ordenen stadfæstet af den siddende pave, .

Elefantordenens forgænger, som den så ud på Christian 1.s tid og indtil Reformationen.

Men ordenen var ikke den, som vi kender til i dag. 

For selve ordenstegnet var en kæde med Jomfru Maria og Jesusbarnet – og ingen elefant. Dengang kunne ordenen tildeles både mænd og kvinder. Man kalder derfor denne tidlige udgave af elefantordenen for en slags forgænger. 

Den oprindelige hensigt med denne orden var dengang nærmere et broderskab eller “selskab”. 

Når et medlem af broderskabet – altså en ridder – døde, så skulle ordenen sendes retur til monarken. Derudover skulle der også sendes en sum penge med og afdødes våben. Disse artefakter ville blive afleveret til Helligtrekongers kapel i Roskilde, hvor ordenen i øvrigt var tilknyttet.

Riddersalen på 1. sal af Hellig Trekongers Kapel. Salen er lavet for at være mødested for den ridderorden, Christian I. grundlagde, og som han fik pavens tilladelse til at oprette, så det er passende nok, at salen kaldes riddersal. Roskildehistorie.dk

Men med reformationens ragnarok blev det sat på pause, da Christian II bliver afsat som konge. 

Hvorfor er er der en elefant i elefantordenen?

Men i 1580 sker der noget. For Frederik II genoptager uddelingen af ordenen og samtidig laver han også radikale ændringer, hvad angår ordenens kerne:

Da Frederik II bytter Jomfru Maria og Jesusbarnet ud med en elefant gør han det i kølvandet på reformationen. Det er ikke bare fordi, at Elefanter virker mere eksotiske. Nej. For da man i Danmark går fra at være et katolsk kongerige til at være protestanter, så tager man stærkt afstand fra ‘Mariadyrkelsen’.

Maria med Jesusbarnet i sine arme. De har begge en glorie om hovedet, ligesom de to hellige mænd, der står på hver side af dem. Foto: Jøgen og Anette Bruun Johansen

Det vil sige at vi ikke længere tilbeder Jomfru Maria som noget direkte guddommeligt. For med reformationen forsvinder Maria gradvist fra den protestantiske kirke. Hun nævnes nu stort set kun til jul og på Mariæ bebudelsesdag. Derfor måtte hun erstattes af en Elefant.

For selve ordenen har siden tidernes morgen været en slag religiøs klub. En klub, der muligvis opstod på baggrund af inspiration fra den brandenburgske ‘Svaneorden’. For svanen har noget tilfælles med elefanten – rent symbolsk.

Maleri: Kvinde bærer ordenskæden fra ‘Svaneordenen’ – også kendt som ‘Order of the swan’.

De er nemlig begge et symbol på kyskhed og renhed, hvorfor der kan trækkes paralleller tilbage til den oprindelige figur af jomfru Maria. 

Elefanten ændrer form

I de efterfølgende århundreder ændrede de efterfølgende konger elefantens udseende en smule. Christian IV tilføjede det blå skærf, som man stadig ser nulevende ordensmedlemmer benytte sig af, når de bærer ordenen. Efterfølgende fik elefanten, med Frederik III, den form vi kender i dag.

Elefantordenens skærf med ordenstegnet samt bryststjernen

Senere blev der med Christian V tilføjet et kriterium om, at modtageren skal være protestant. Sidenhen har man dog droppet kriteriet – blandt andet på grund af politiske hensyn.

Elefantordenens ordenstegn og kæde.

Elefantordenen i vores tid

Som sagt er det vores dronning Margrethe II, som er ordensherre. Men rent faktisk er det ikke kun hende, som sidder på toppen af kransekagen. For under hende er prins Joachim, der fungerer som en slags kansler for ordenen.

Prins Joachim og dronning Margrethe fotograferet ved dronningens 50-års fødselsdag i 1990. Arkivfoto: Elfelt

Selve ordenens administration har til huse i Det Gule Palæ, der ligger ved siden af Amalienborg. Her er det både Elefant- og Dannebrogordenen, som hører under det fornemme ‘De Kongelige Ridderordeners Kapitel’.

Ordenskapitlet og dets arkiv findes i hofmarskallatets bygning, Det Gule Palæ.

Det er i øvrigt også denne administration, der sørger for at få ordenerne hjem, når ejermanden dør. For elefanterne er nemlig kun til låns mens man er i live.

Andre danske ordener

Elefantordenen er det højeste orden, som man kan modtage i Danmark. Den orden, der ligger under er Dannebrogorden – altså den orden der slår folk til ridder af dannebrog. Denne orden stammer fra 1671. Rent faktisk var det ikke muligt for en kvinde at modtage den. Først langt senere i historien, da dronning Margrethes far Frederik IX, gjorde det muligt for kvinder også at modtage dannebrogsordenen. Dette skete i 1951, men det er en helt anden historie.

Kilder:

Harding, Merete og Nils G. Bartoldy: “Elefantordenen”, Den Store Danske (03/07-2020)

Kongehuset: “Elefantordenens tildelinger” Kongehuset.dk (01/01-2018)