Oplysningstiden

Oplysningstidens grundlæggende tanker           Oplysningstiden er en periode der strækker sig fra 1690-1789. Perioden er kendetegnet ved, at menneskets syn bliver udvidet omkring viden og verden. Dette resulterer i, at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved autoriteterne, kongemagten og kirken. Perioden bygger på menneskets fornuft. Der er ingen andre, som skal…

Koleraepidemien i København

Koleraepidemien i København brød ud den 11. Juni 1853 og varede indtil oktober samme år. Ca. 5000 døde i København.  Dengang var den spontane generationen en almindelig forståelse af, at liv kunne opstå spontant ud af intet. For eksempel  maddiker kunne opstå af dødt kød. Teorien var, at sygdommen kom via luften, det man kalder…