Livets smerte: Franz Kafka

Franz Kafkas mest berømte værk “Forvandlingen” udkom i 1915. Fortællingen skildrer en ung mand, der bliver forvandlet til en skarnbasse og ender med at kravle rundt i sin families affald. 
Franz Kafkas fader var en jødisk købmand og Kafka voksede op i det tysktalende miljø i Prag, der dengang var underlagt Østrig-Ungarn. Han blev nære venner med Max Brod i 1902 og han åbnede Kafkas øjne op for de litterære kredse i Prag. Kafka tog sin eksamen som jurist og var i et år i praktik ved en domstol. Efterfølgende fik han en stilling i et forsikringsselskab, hvor han arbejde indtil 1922, da han som 39-årig fik tuberkulose og måtte derfor gå på pension. 
I 1912 arbjede han på sine mest kendte værker: Forvandlingen og Dommen. Dommen omhandler en konflikt mellem far og søn. Dette ses også i Kafkas eget liv, da han måtte leve under sin fars strenge krav. Dette resulterede i at Kafka skrev et brev til sin fra ved navn Brev til min far. Brevet skrev han i 1919, hvori han prøver at frigøre sig fra sin fars skygge og dominerende væren overfor Kafka. Han fik aldrig sendt brevet til sin far. 
Et gennemgående træk i Kafkas værker er, at han skildrer konfrontationen mellem individet og den uforståelige og omgivende virkelighed. I Danmark blev der i 1927 oversat Kafkas roman Der Verschollene, der på dansk går under titlen Amerika. Roman handler om den unge Karl Rossmanns  kamp om at integrere sig det amerikanske samfund.  I bogen Processen, fra 1914, anklager en mistænkelig domstold hovedpersonen Josef K. uden at få indsigt i, hvad han anklages for. Efter at sagen har kørt i ét år bliver hovedpersonen henretter i et stenbrud. Romanen illustrerer individets usikkerhed, eksistentielt, overfor delvis anonyme autoriteter.

Han færdiggjorde novellen En rapport til et akademi i 1917 Novelledramatiseringen omhandler en abe, der forvandles til et menneske. Kafka rammes samme år af lungetuberkulose. I 1922 blev hans situation forværret og sygdommen forhindrede ham i at arbejde og han måtte derfor gå på pension før tid. Herefter arbejde han på sin tredje roman slottet, der udkom i 1926. Roman handler om landmaleren K., der stræber efter at nå ind til autoriteten på slottet, der på mystisk vis har magten over landmålerens skæbne. Men han forgæves at nå ind til dem.

Figurenes perspektiver holder Kafka fast i gennem alle sine fortællinger og romaner. Selvom historierne er fremstillet realistisk og sproget er klart, kan den totale sammenhæng være gådefuld, når læseren begynder at fortolke på Kafka. Fra 20’ernes begyndelse blev lungesygdommen værre og han var tvunget til flere længerevarige sanatorieophold. Kafkas liv endte den 3. juni 1924. Han døde ugift, da han havde en filosofi om, at han ikke ville være i stand til at skrive i et ægteskab. I sit testamente gjorde han det klart og tydeligt, at de værker der ikke var udgivet skulle brændes efter sin død. Kafkas nærmeste ven og udgiver, Max Brod, efterkom ikke ønsket, da han bevarede Kafkas værker for eftertiden.

Fotografi: Franz Kafkas personlige problemer kommer til udtryk i hans værker. Kilde: Culture Trip. 

Andet berømt litteratur af forfattere fra Prag
Kornet Rilke, Rainer Maria Rilke (1904)
Rilke havde for længst forladt hjembyen Prag, da han i 1904 i avisen “Deutsche Arbeit”, udgav sit digt Kvadet om Cornet Christoph Rilkes kærlighed og død. Rilkes tidligere digte var en slags romantisering af livet som soldat, som blev meget populære under Første Verdenskrig. Han udgav senere værker, hvor han skildrer fortvivlelsen over det moderne menneskes identitetstab. 
“Der Weltfreund”, Franz Werfel (1912)
Opvokset hos det bedre bogerskab i Prag. Han blev primært kendt i den tysktalende del med sin ekstatisk-ekspressionistiske digtsamling, Der Weltfreund. Senere skriver han nogle historiske romaner, bla. hans mest berømte: “Sangen om Bernadette”.
“Golem”, Gustav Meyrink (1915)
Meyrink blev født i Wien, men er opvoket i Prag. Isit mest brømte værk tager han udgangspunkt i en jødisk legende. Gennem en drømmevision hos rejsende i Prag bliver historien fortalt om lerfiguren Golem, der blev vakt til live af rabien Löw. Det hele er en grotesk fremstilling om den moderne verden, der er ved at holde op med at fungere. 
“Ikke magt eller rigdom”, Max Brod (1916)
Udover at være Kafkas udgiver og ven, skrev han også selv. Sin roman Magt og rigdom handler om de sidste år i den danske astronom Tycho Brahes liv. Brahe er en modsætning til sin rival Johannes Kepler, da Tycho Brahe holdte fast i det geocentriske verdensbillede, hvor jorden er universets centrum. Brod udgav en biografi om Kafka i 1937.
“Briefe an Milena”, Willy Haas (1952)
Født i Prag. Blev udgiver på tidsskriftet “Die literarische Welt” og var derfor en af de mest populære litteraturkritikere i 1920’erne. Han tilhørte bl.a. den litterære kreds “Prager Kreis”. Han udgav Kafkas breve til journalisten Milena Jesenká i 1952. 

Leave a Reply